مشاهده خبر
تاریخ ایجاد: دوشنبه 15 مرداد 1395 تعداد بازدید: 382 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: pegahadmin
PSPها، برنده جدال چند ساله ی بانک ها و اصناف

مقدمه

طی هفته های اخیر شاهد روند رشد صعودی شارپی در شرکت هایخدمات پرداخت الکترونیک (PSP) ها بودیمبه طوری که دو شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) و کارت اعتباری ایران کیش(رکیش) رشدِی 40 درصدی در قیمت سهام خود را تجربه نمودند. دلیل اصلی این رشد رامیتوان بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کارمزدها دانست که در آذرماه به مدیران عاملبانک ها ابلاغ شد تا از اول دی به اجرای دربیاید که در این مقاله به بررسی تاثیرآن پرداخته ایم[v1] .

 

بخشنامه جدید و تغییر درآمد PSP ها

 طبق بخشنامه ای کهبانک مرکزی پس از تاسیس شاپرک و به منظور یکسان سازی نظام کارمزدی شرکتهای خدماتپرداخت در بهمن ماه سال 90 ابلاغ نمود،  ازنیمه اردیبهشت 91 درآمد شرکتهای PSP از محلانواع تراکنش­های شاپرکی به صورت زیر تعیین شده بود:

كارمزداز تراکنش های موفق خریدكارتهايبرداشت، خريد، هديه و به طور كلي تمامي كارتهايي كه معادل وجه قابل استفادة آنها در بانك سپرده گذاريشده است، به صورت زير محاسبه ميشود:

1- حداقلكارمزد «پذيرنده» معادل يك درصد مبلغ تراكنش حداكثر تا سقف دو هزار ريال تعيينميشود که PSP ها تعلق دارد.

2- كارمزد بينبانكي براي هر تراكنش موفق خريد همانند گذشته معادل 706 ريال تعيين ميشود كه ازبانك صادركنندة كارت دريافت میشود که 206 ريال آن سهم PSPها بوده و باقی آن به صورت مساوی بین مراکز شاپرک و شتابتقسیم شود.[v2] 

بنابراین به صورت خلاصه ساختار درآمدی PSP ها از محلکارمزد شاپرک از سال 91 تاکنون به دو صورت ثابت (206 ريال) و درصدی (یک درصدحداکثر تا 2000 ريال) بوده است. اما در بخشنامه جدید بانک مرکزی این درآمد درصدیدچار تغییر شده است، بدین صورت که که این کارمزد حداقل 500 و حداکثر 2500 ريالتعیین شده و کارمزد ثابت 206 ريالي حذف گردیده است.

در واقع بخشنامه جدید از دو جهت اهمیت دارد. نخست افزایش 500ريالی بازه پرداخت کارمزد است که به دلیل آنکه میانگین مبلغ خرید مصرف کنندگان[v3]  بالای 25 هزار تومان است، موجب افزایش مشخص درآمد PSP ها میگردد. دوم اینکه تا قبل از این بخشنامه پرداختکننده این کارمزد درصدی به درستی مشخص نبود و جدالی چند ساله میان اصناف(فروشندگان به عنوان دارندگان کارتخوان) و بانک ها در این خصوص بود. استدلال بانکمرکزی در بخشنامه اخیر این بوده است که به دلیل رسوب پول در بانک پذیرنده یعنیبانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می شود، کارمزد آن را همباید بانک پذیرنده بپردازد.

طی9ماهه سال 94 حدود 4.5 میلیارد تراکنش موفق خرید شاپرکی با مبلغی بالغ بر 7 هزارمیلیارد تومان انجام شده که بنابراین متوسط رقم پرداخت پول از طریق هر تراکنش حدود 160هزار تومان بوده است.  نمودار زیر میانگین مبلغ هر تراکنش خرید طی سال 93 و 94 را نشان میدهد.

 

همانگونهکه از نمودار بالا نیز مشخص است، میانگین مبلغ تراکنش های خرید از 25 هزار تومانبسیار بیشتر است، بنابراین تغییر سقف کارمزد از 200 به 250 تومان در واقع به معنایتحقق افزایش 25 درصدی در درآمد کارمزدی PSP هااز این محل خواهد بود. اما لازم به توضیح است که به دلیل حذف کارمزد ثابت 206ريالی و کسر مبلغ 250 ريال کارمزد سهم عوامل اجرائي تسويه با پذيرندگان تاثیراتمتفاوتی بر PSP ها خواهد داشت.

 در جدول زیر میزان این تاثیر بر درآمد، سود وقیمت سهم PSP هایبورسی آمده است:

نماد سهم

درآمد حاصل از کارمزد یک درصدی شاپرک در آخرین پیش بینی (9ماهه)

افزایش درآمد حاصل از تغییر مبلغ کارمزد

تعادل قبلی سهم (ريال)

تاثیر بر قیمت سهم (ريال)

رتاپ

 

 

2800

 

رکیش

 

 

2500

 

 

 


 [v1]نمودار قیمت سه نمادرکیش رتاپ فن آوا و علامت زدن روز بخشنامه

 [v2]همون خلاصه که بعدش گفتی کافیه فکر کنم

 [v3]اول توضیح بده که چرا به 25 هزار تومان رسیدی ودر این مورد داری حرف میزنی

کارگزاری پگاه یاوران نوین


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد