تحلیل تکنیکال
شنبه 09 بهمن 1395
دوشنبه 06 دی 1395
دوشنبه 15 آذر 1395
سه شنبه 02 آذر 1395
دوشنبه 24 آبان 1395
دوشنبه 03 آبان 1395
دوشنبه 19 مهر 1395
یک شنیه 04 مهر 1395
خشرق شرکت الکتریک خودرو شرق به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه ی ایران خودرو در سال 76 به ثبت رسیده است. محصول اصلی شرکت دسته سیم خودرو از جمله پژو، سمند و دنا است. سهامداران عمده شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو...
دوشنبه 15 شهریور 1395
مقدمه طی هفته های اخیر شاهد روند رشد صعودی شارپی در شرکت هایخدمات پرداخت الکترونیک (PSP) ها بودیمبه طوری که دو شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) و کارت اعتباری ایران کیش(رکیش) رشدِی 40 درصدی در قیمت سهام خود را تجربه نمودند. دلیل اصلی این رشد رامی...
دوشنبه 25 مرداد 1395