نحوه خرید و فروش

نحوه خرید سهام در کارگزاری

جهت خرید سهام ابتدا باید مبلغ خرید به حساب کارگزاری واریز گردد. وپس از مراجعه به کارگزارسفارش خرید امضاء شود.در فرم سفارش خرید مشخصات سرمایه گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق و همچنین شماره فیش واریز شده توسط مشتری قید می گردد.


نحوه فروش سهام در کارگزاری

جهت فروش سهام در صورتی که به کارگزاری غیر از کارگزار خریدار مراجعه نمایید لازم است با ارائه اصل  اخرین گواهینامه نقل و انتقال سهام، فرم تغییر کارگزار ناظر را نیز تکمیل فرمایید.و با امضاء سفارش فروش به کارگزار جهت فروش سهم مورد نظر وکالت می دهید.در فرم سفارش فروش مشخصات سرمایه گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق قید شده است. پس از طی فرایند فروش سهم، مبلغ حاصل از فروش طی سه روز کاری به حساب بانکی مشتری واریز می گردد.