دریافت کد بورسی
دریافت کد بورسی یا معاملاتی یکی از پیش نیازهای ورود به بازار بورس می باشد، کد معاملاتی شناسه ای است که بر اساس مشخصات و اطلاعات فردی سرمایه گذار تعیین می  شود. کد معاملاتی هر سرمایه گذار منحصر به فرد است. دریافت کد معاملاتی از طریق مراجعه به کارگزار و با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی انجام می شود.