گزارش بازار
1396/3/31
شاخص کل در بازار امروز نشان داد که هنوز از بستر بیماری خارج نشده و نیاز به مراقبت و استراحت و حمایت بیشتری دارد. کم اهمیتی فعالان بازار حتی به سهام ارزنده و زیر ارزش ذاتی واقع شده، یعنی فولاد مبارکه و پکویر و پکرمان، هم سرایت کرده و این سهام ارزنده ر...
1396/3/30
رکود سنگین همچنان سایه خود را بر اکثر فعالیتهای اقتصادی و واحدهای تولیدی گسترانده و اکثر کارخانجات از ادامه وضعیت نامطلوب جاری شاکی اند. انبارها مملو از اجناسی شده که طرف تقاضا بسیار ضعیف و نابرابر است و از سوی دیگر، قدرت خرید نیز به میزان قابل توجهی...
1396/3/29
1396/3/23
گزارش روزانه: برتری عرضه نسبت به تقاضا در بازار سهام همچنان ادامه دارد و بسیاری از سرمایه گذاران و سهامداران ترجیح می دهند در وضعیت فروش قرار گیرند تا موقعیت خرید. علت این امر را نیز میتوان: 1- اشباع قیمتها در اکثر نمادها و نیاز به تخلیه حباب قیمتی 2...
1396/3/23
1396/3/22
1396/3/16
1396/3/16
1396/3/13
خلاصه بازار امروز: شاخص كل بورس 80513 (1+) واحد، ارزش معاملات بورس 1567 ميليارد ريال، ارزش معاملات فرابورس 1385 میلیارد ریال، بیشترین تاثیر مثبت در شاخص: آپ، خپارس، وامید بیشترین تاثیر منفی در شاخص: شخارک، حکشتی، فملی بیشترین ارزش معاملات بورس(میلیار...
1396/3/10